SPØRSMÅL: Hvordan fungerer bryggeren og T DISC-ene?

SVAR: Du kan kun bruke TASSIMO T DISCS som er laget spesielt for Tassimo-maskinen. Maskinen har nemlig en linse som leser strekkoden på pakken til hver T DISC – slik at den kan dosere den nøyaktige vannmengden som trengs for favorittdrikken din. Lesesystemet kalles IntelliBrew – det justerer forholdene under tilberedningen automatisk: Forberedelsessyklus (før og under prosessen) Vannmengde Gjennomløpshastighet Damprensing

SPØRSMÅL: Hva betyr det når maskinen blinker rødt?

SVAR: Indikatorlampen blinker rødt når vanntanken må fylles opp (det er ikke nok vann til en drikk) eller når den ikke er satt riktig på plass. Fyll alltid tanken med vann fra springen.

SPØRSMÅL: Hva betyr det når den røde knappen lyser hele tiden?

SVAR: Indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt når maskinen må rengjøres. Etter at maskinen er rengjort, er den i perfekt stand og vil alltid gi deg drikker med optimal kvalitet. Gjennomfør hele rengjøringssyklusen hver tredje måned, og tørk av og til av linsen som leser strekkoden på T DISCS.

SPØRSMÅL: Hva er den grå pillen på vanntanken?

SVAR: Denne «grå pillen» kalles en flottør og skal overføre informasjon om vannivået i tanken til maskinen. Når det ikke er nok vann i tanken, vil det røde lyset tennes, og det forteller deg at du må fylle på vann.

SPØRSMÅL: Hvordan avkalker jeg maskinen min?

SVAR: Du kan se en video om hvordan du avkalker maskinen her: https://www.youtube.com/watch?v=oTnvRtjBJ6U

SPØRSMÅL: Hva om maskinen min ikke fungerer optimalt?

SVAR: Du finner bruksanvisningen til maskinen din her: https://tassimo-no-acc.jdecoffee.net/manuals-and-maintenance/ eller du kan kontakte kundeservice her:

https://contactus.jdecoffee.com/tassimo-norway/ så vil vi hjelpe deg videre.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg sende inn tilbakemeldinger om Tassimo-produktene mine?

SVAR: Våre kolleger på kundeservice vil kunne hjelpe deg med mer informasjon, og du kan kontakte dem på telefon 800 401 701 (normalsats), fra mandag til fredag (mellom 09:00 og 18:00).