PERSONVERNREGLER FOR TASSIMO

 

 

 

TASSIMO-merkede produkter og tilhørende tjenester og aktiviteter, inkludert denne nettsiden ("TASSIMO-merkede produkter"), utvikles og markedsføres av Jacobs Douwe Egberts NO AS og dens respektive forretningsenheter i ulike land.

Jacobs Douwe Egberts NO AS er forpliktet til å respektere og beskytte ditt personvern og sikkerheten for dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og personvernforordningen.

I disse personvernreglene forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og til hvilke formål. Det betyr blant annet at vi:

 • redegjør i detalj for kategoriene av personopplysninger vi samler inn og hvordan vi samler dem inn;
 • tydelig angir til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag vi behandler personopplysningene;
 • arbeider for å begrense innsamlingen av personopplysninger til det som er nødvendig for berettigede formål;
 • først ber om ditt uttrykkelige samtykke til behandling av dine personopplysninger i tilfeller der ditt samtykke er påkrevd;
 • iverksetter hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger og krever det samme av partene som behandler personopplysninger etter instruks fra oss;
 • respekterer din rett til å be om innsyn i og en kopi av dine personopplysninger og få dem korrigert eller slettet, blant annet rettighetene dine som er beskrevet nærmere nedenfor.

Vær oppmerksom på at vi også behandler personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler Informasjonskapsler og nettsidesporing hvis du vil vite mer om dette. Vi anbefaler at du leser disse retningslinjene nøye. Disse personvernreglene ble senest revidert 18 juli 2018.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Jacobs Douwe Egberts NO AS er ansvarlig for innsamling og behandling av personopplysninger i forbindelse med disse personvernreglene.

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Når du velger å registrere en konto, kjøpe et TASSIMO-merket produkt, eller på annen måte kontakte oss, vil vi be deg oppgi visse personopplysninger om deg, så vel som noen valgfrie opplysninger om bruken av de TASSIMO-merkede produktene. De viktigste formålene vi bruker dine personopplysninger til, er å:

 • kommunisere med deg på en personlig måte, for eksempel ved å svare på tilbakemeldinger eller serviceforespørsler samt registrere og behandle klager;
 • holde deg oppdatert om vår kommersielle utvikling og om personlige tilbud basert på bestillingshistorikk, nyhetsbrev og atferd på nettstedet ved hjelp av elektroniske og fysiske meldinger, som for eksempel vårt nyhetsbrev;
 • bruke automatisk behandling av dine personopplysninger for å evaluere, analysere og forutsi dine personlige preferanser og interesser for å målrette vår markedsføringskommunikasjon i tråd med slike preferanser og interesser;
 • utføre markedsundersøkelser for å forstå dine behov og forbedre vår virksomhet;
 • kontakte deg for statistiske formål og for å gjennomføre våre tjenester, og for å minne deg om at du har ikke-fullførte kjøp i vår nettbutikk samt andre markedsføringsrelaterte formål
 • administrere din deltakelse i konkurranser, kampanjer, undersøkelser eller nettsider
 • administrere din konto for nettstedet vårt
 • oppfylle en avtale, for eksempel gjennomføre transaksjoner, administrere og gjennomføre kjøpene dine av TASSIMO-merkede produkter og tjenester knyttet til dette;
 • sende statusoppdateringer og tjenestekommunikasjon;
 • sende ut varsler når det foretas endringer i våre retningslinjer og andre (juridiske) dokumenter som kan berøre deg;
 • overholde juridiske forpliktelser.

Hvilke juridiske grunner gjelder for behandling av dine opplysninger?

Vi behandler bare dine personopplysninger når vi har et juridisk grunnlag for det. De aktuelle juridiske grunnene for behandling av personopplysninger for de ovennevnte formålene er:

 • Du har gitt oss, eller en tredjepart, samtykke til å behandle dine personopplysninger (for eksempel hvis du har abonnert på nyhetsbrevet vårt eller registrert en TASSIMO-konto);
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å forberede inngåelse av en avtale med deg på din forespørsel (for eksempel hvis du bestiller på vår hjemmeside);
 • Behandlingen er nødvendig ut fra andre berettigede interesser for oss (for eksempel behandling av IP-adresser for å hindre, oppdage og/eller reagere på misbruk av nettstedet vårt og/eller lagre tilleggsinformasjon for å kunne identifisere deg hvis du mister tilgang til kontoen din )
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse (for eksempel må vi på grunn av skatteregler oppbevare visse kundeopplysninger).

Hvordan  vi samler inn dine personopplysninger

Du kan dele dine personlige opplysninger med oss på en rekke måter, for eksempel ved å:

 • abonnere på vårt nyhetsbrev;
 • kommuniserere med vårt kundesenter via e-post, telefon, sosiale medier eller skriftlig;
 • registrerere ditt TASSIMO-merkede produkt (enten på nett eller ved å sende tilbake det utfylte svarkortet som følger med produktet);
 • delta i en kampanje, arrangement, konkurranse eller nettforum, eller ved å fylle ut et spørreskjema eller en undersøkelse knyttet til TASSIMO-merkede produkter;
 • kjøpe et TASSIMO-merket produkt eller tjeneste direkte fra vår nettside;
 • registrere deg for en konto;
 • delta i en sosial medieaktivitet knyttet til TASSIMO-merkede produkter ved å klikke "liker" eller "del";
 • be om å motta meldinger på mobiltelefonen/enheten din;
 • delta i produkttesting eller undersøkelser;
 • sosial pålogging: Ved å bruke Facebook, LinkedIn eller andre sosiale medier, kan du opprette en konto eller logge på  ;
 • sosial lytting: Vi kan søke på Internett etter relevant og allment tilgjengelig innhold og bruke det til å forbedre produkter eller tjenester of løse forbrukerrelaterte problemer og gi målrettet markedsføring .
 • informasjonskapsler lagt igjen av JDE eller tredjeparter på din datamaskin eller mobilenhet når du besøker våre nettsider og godtar informasjonskapslene, som vi redegjør for i våre retningslinjer for informasjonskapsler Informasjonskapsler og nettsidesporing.
 • gjennom tredjeparts-datameglere om din kontaktinformasjon, plassering, preferanser, interesse og kjøp. Vi vil bare innhente slike data fra tredjeparter som har samlet inn og kan videreformidle slike opplysninger til oss i henhold til gjeldende lov.

Personopplysningene vi behandler

Ved å bruke merkede produkter etterlater du visse opplysninger hos oss eller våre tjenesteleverandører eller agenter, og disse kan inneholde personopplysninger. Vi lagrer og bruker kun personopplysninger som er gitt av deg eller som er tydelig oppgitt til oss for behandling som nevnt ovenfor eller som nevnt da du oppgav personopplysninger. Vi vil ikke bruke personopplysningene til andre formål, med mindre du har gitt ditt forutgående samtykke. Følgende kategorier av personopplysninger kan behandles av oss:

 • Kontaktinformasjon (for- og etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer);
 • Andre personopplysninger (f.eks. kjønn, fødselsdato (valgfritt), nasjonalitet, språk);
 • Finans- og transaksjonsdata (f.eks. bankkontoinformasjon, kreditt- eller debetkortnummer);
 • Kontoopplysninger (f.eks. brukernavn, passord);
 • Informasjon om TASSIMO-produktet ditt;
 • Innstillinger, interesser, tidligere kjøp, ikke-fullførte kjøp, sted;
 • Informasjon om informasjonskapsler samles inn gjennom en enhet som brukes av deg i samsvar med gjeldende informasjon om informasjonskapsler fra nettstedet der informasjonskapselen ble plassert. 
 • Navn, type maskin og kjøbsdato derom den er lagt inn på nettsiden.

Hvordan deler vi dine personopplysninger?

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparts-tjenesteleverandører eller agenter ("databehandlere") for å utføre visse behandlingsaktiviteter på våre vegne, inkludert aktivitetene nevnt i disse personvernreglene, for eksempel parter som er involvert i å gjennomføre en kjøpsavtale (for eksempel betalingstjenester og pakkeleveringstjenester) eller legge til rette for markedsføringsinitiativ (for eksempel å sende ut nyhetsbrev og kampanjer). Vi  vil ikke selge, leie, lease eller utlevere dine personopplysninger til tredjeparter slik at de kan bruke dine personopplysninger til eget formål. Vi bruker tredjeparts-tjenesteleverandører til webhotell, betalingsbehandling, pakkeleveranser og tredjepartsannonsering.

Vi inngår såkalte databehandlingsavtaler med alle parter som behandler dine personopplysninger på våre vegne, slik at de er juridisk bundet til å holde opplysningene dine konfidensielle, iverksette passende sikkerhetstiltak, varsle oss dersom det skjer et sikkerhetsbrudd som rammer dine personopplysninger og andre forpliktelser for å beskytte personvernet ditt.

Jacobs Douwe Egberts NO AS selger noen ganger (deler av) en bedrift til et annet selskap. Når en slik virksomhet gjelder TASSIMO-merkede produkter, kan en slik overføring av eierskap innbefatte overføring av personopplysninger til den nye eieren.

Videre vil vi utlevere dine personopplysninger dersom det er påkrevd ved lov, hvis det er nødvendig for å forhindre eller bekjempe svindel, hvis det er nødvendig for å løse tvister, eller ved ethvert annet presserende berettiget behov som ut fra omstendighetene må oppveie dine personverninteresser, og som kan omfatte sikkerheten for vår virksomhet og sikkerheten for våre ansatte.

Vi deler personopplysninger mellom JDE-tilknyttede selskaper i henhold til våre bindende konsernregler, som er registrert hos den nederlandske datatilsynsmyndigheten. Vi deler også personopplysninger med tredjepartsannonsører.

Kommersiell kommunikasjon

Vi vil gjerne sende deg informasjon om TASSIMO-merkede produkter og relaterte tjenester som kan interessere deg, basert på bestillingshistorikken din og din atferd på nettstedet, ved hjelp av for eksempel e-post eller andre kommunikasjonskanaler, men vi vil bare gjøre det hvis (i) du spesifikt samtykker i å motta slik kommunikasjon fra oss; eller (ii) du har kjøpt et produkt eller en tjeneste fra oss som ligner på produktet eller tjenesten som vi vil informere deg om, og du på kjøpstidspunktet ikke har benyttet din rett til å velge bort mottak av slik kommunikasjon.

Du vil alltid ha mulighet til å slutte å abonnere på ytterligere kommunikasjon fra oss med hensyn til TASSIMO-merkede produkter og tjenester ved å klikke på knappen for oppheving av abonnement nederst i e-postene som sendes av oss, eller ved å få tilgang til profilen din på nettet og endre kommunikasjonspreferanser .

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Vi beskytter dine personopplysninger med en rekke sikkerhetsforanstaltninger. Det kan omfatte bruk av sikre registreringsskjemaer, kryptering av data og begrensing av tilgang til dine personopplysninger.

Hva er oppbevaringsperioder?

Personopplysningene som samles inn, oppbevares ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i disse personvernreglene, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd og berettiget eller lovlig. Noen få eksempler:

- Ditt kjøp. Alle personopplysninger om ditt kjøp vil bli oppbevart inntil bestillingen er iverksatt og to år etter at den juridiske garantiperioden er utløpt - med mindre du har registrert deg for en konto. I så fall blir dataene oppbevart i en periode som angitt nedenfor. Vær oppmerksom på at noen personopplysninger må oppbevares i lengre tid for å overholde juridiske (skattemessige) forpliktelser.

- Din konto . Personopplysninger om kontoen din (for eksempel brukernavn, passord, fakturaer og alle andre personopplysninger som er lagret på kontoen din), blir oppbevart til det øyeblikket du bestemmer deg for å slette kontoen din og tre måneder etter det.

- Når du tar kontakt med oss. Hvis du bestemmer deg for å kommunisere med oss, beholder vi personopplysninger vi mottar så lenge det er nødvendig for å behandle forespørselen din, og tre måneder etter det.

- Ditt abonnement på vår kommersielle kommunikasjon. Hvis du har registrert deg for vårt nyhetsbrev eller annen form for kommersiell kommunikasjon, vil alle personopplysninger som behandles for dette formålet, for eksempel navn og e-postadresse, bli oppbevart til det øyeblikket du bestemmer deg for å abonnere. Hvis du avslutter abonnementet, kan vi beholde adressen din (e-post) og legge den til på en liste over parter som har opphevet abonnementet. I så fall vil disse opplysningene bli beholdt i tre måneder etter at du har sagt opp abonnementet, bare for å indikere at du ikke vil motta kommersiell kommunikasjon.

- Hvis du deltar i konkurranser, undersøkelser og produkttesting. Alle personopplysninger som ev. behandles under konkurranser, undersøkelser og deltakelse i produkttesting oppbevares i to år etter at dataene er samlet.

Overføring av data

Vær oppmerksom på at forretningsenhetene som er ansvarlige for salg og markedsføring a TASSIMO-merkede produkter som vises på dette nettstedet, er en del av Jacobs Douwe Egberts NO AS-selskaper verden over. Som en følge av dette kan dine personopplysninger bli overført innen Jacobs Douwe Egberts NO AS-gruppen av selskaper. Videre er systemet Jacobs Douwe Egberts NO AS driftet av en tjenesteleverandør i Nederland.

Vær oppmerksom på at noen tredjeland, som USA, ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Du kan imidlertid være trygg på at Jacobs Douwe Egberts NO AS har tatt tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger for å sikre konfidensialiteten og sikkerheten til dine opplysninger.

Vi lagrer dine personopplysninger i en nettsky

Vi kan lagre dine personopplysninger i en nettsky. Som et resultat kan dine personopplysninger bli behandlet av en skytjenesteleverandør på våre vegne og lagret på forskjellige steder over hele verden. Vi har inngått avtale med slike skytjenester og har iverksatt nødvendige organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger og for å sikre at dine personopplysninger vil bli brukt utelukkende for de formålene som er angitt i disse personvernreglene.

Barn

Vi retter ikke vår markedsføring mot barn under 16 år.

Dine rettigheter

Ved all kommersiell kommunikasjon du mottar har du mulighet til å oppheve abonnentet og frasi deg ytterligere kommersiell kommunikasjon (dvs. fremme innsigelse mot bruken av dine personopplysninger). Vi vil forsøke å overholde ditt ønske om oppheving av abonnement så snart det er praktisk mulig.  Vær oppmerksom på at hvis du abonnerer på kommersiell kommunikasjon, kan vi likevel sende deg viktige administrative meldinger som du ikke kan slutte å abonnere på.

Du kan også be om å gjennomgå, rette, oppdatere, holde tilbake, begrense eller slette personopplysninger som du tidligere har gitt oss, eller be om å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger for å overføre det til et annet selskap (i den grad du har rett til dataportabilitet etter gjeldende lov) ved å kontakte Kontakt oss og oppgi ditt navn, (firma) og adresse. Vi vil besvare forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

I forespørselen din ber vi deg avklare hvilke personopplysninger du vil ha endret og om du vil begrense bruken av personopplysninger i vår database.  Av hensyn til ditt personvern kan vi bare iverksette forespørsler vedrørende personopplysninger som er knyttet til den spesifikke e-postadressen du brukte for å sende oss forespørselen, og vi må kanskje verifisere identiteten din før vi iverksetter forespørselen din.  Vi vil forsøke å etterkomme forespørselen din så snart som mulig. 

Vær oppmerksom på at vi kan bli nødt til å beholde visse opplysninger for våre arkiver og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du påbegynte før du ba om en endring eller sletting (f.eks. når du foretar kjøp eller deltar i en kampanje, kan det hende du ikke kan endre eller slette personopplysninger som er levert før etter dette kjøpet eller kampanjen er fullført).

Datatilsynsmyndighetens rolle

Hvis du har klager som angår hvordan vi behandler dine personopplysninger, vil vi gjerne hjelpe deg. Ikke desto mindre har du rett til å sende inn en klage til en datatilsynsmyndighet i det landet du bor i. Datatilsynet i Norge finner du her .

Kontakt og selskapsinformasjon

Send oss dine spørsmål og kommentarer om personvern til privacy@jdecoffee.com. Eller kontakt oss via våre sosiale mediekanaler. 

 

Jacobs Douwe Egberts NO AS

Adresse. Postboks 175, 5852 Bergen, Norway

Tlf. 80017073

Personvernombud First Privacy GmbH,

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Tyskland

Handelsregister Bremen HRB 29225 HB

www.first-privacy.com

privacy@jdecoffee.com

office@first-privacy.com

 

Sammendrag av samtykke

 Ved å klikke på knappen Jeg samtykker nedenfor bekrefter jeg at jeg har lest og forstått ovennevnte informasjon, som jeg herved samtykker i, og jeg samtykker eksplisitt i:

➢  å motta elektronisk markedsføringskommunikasjon fra Jacobs Douwe Egberts NO AS med innholdet og bruken av kommunikasjonsmidlene som forklart ovenfor

➢  behandling av mine personopplysninger som forklart ovenfor og spesielt, men ikke begrenset til

o   kombinasjon av personopplysningene jeg selv oppgir, med personopplysninger fra tredjepart med sikte på behandling av personopplysninger til profilering og målrettet markedsføring

o   den automatiserte beslutningsprosessen knyttet til markedsførings-kommunikasjonen jeg mottar