Min handlekurv 0,00 kr
MINI BASKET
Det er for øyeblikket ingen artikler i handlevesken din

TASSIMO VIVY Rengjøring

Rengjør din TASSIMO-maskin regelmessig for å sikre at den fortsetter å produsere drikke av god kvalitet. Tørk av strekkodeskanneren med en myk, fuktig klut. Maskinen har en automatisk rengjøringssyklus.

VIVY

Les neden for å finne ut mer om hvordan du rengjør maskinen

 • Trinn 1/20

  Trinn 1/20

  Fjern vanntanken fra siden av maskinen og fyll den med friskt, kaldt vann, opp til MAX-merket.
  Kontroller at maskinen er koblet til et strømuttak.
 • Trinn 2/20

  Trinn 2/20

  Slå maskinen på ved å bruke på/av-knappen på siden av maskinen. Den oransje statuslampen tennes for å indikere at maskinen er klar.
 • Trinn 3/20

  Trinn 3/20

  Ta ut den gule Service T DISC-en fra rommet på siden av maskinen og legg den i T DISC-holderen i maskinen med strekkoden ned. Finn frem en stor kopp (min. 250 ml) og sett den på koppholderen
 • Trinn 4/20

  Trinn 4/20

  Lukk bryggeenheten ved å trykke ned lokket og håndtaket til du hører et klikk.
  Den oransje statuslampen vil blinke én gang for å indikere at bryggeenheten er klar.
 • Trinn 5/20

  Trinn 5/20

  Trykk på Start/Stopp-knappen for å starte rengjøringssyklusen.
  Under rengjøringssyklusen vil statuslampen blinke og maskinen vil tømme varmt vann i koppen, rengjøre uttaksdysen og slippe ut litt damp.
 • Trinn 6/20

  Trinn 6/20

  Rengjøringssyklusen stopper automatisk når prosessen er fullført. Tøm koppen og gjenta trinn 5 etter behov. Husk at vannet er varmt.
 • Trinn 7/20

  Trinn 7/20

  Åpne bryggeenheten og fjern Service T DISC-en. Legg Service T DISC-en tilbake i rommet på siden av maskinen.
 • Trinn 8/20

  Trinn 8/20

  Tørk av bryggeenheten og strekkodeleseren med en myk klut.
 • Trinn 9/20

  Trinn 9/20

  Bryggeenheten er nå rengjort og klar for bruk.
 • Trinn 10/20

  Trinn 10/20

  Vi anbefaler at de avtakbare delene i bryggeenheten rengjøres separat etter langvarig bruk. Slå av maskinen med på/av-knappen på siden av maskinen og trekk ledningen ut av strømuttaket.
 • Trinn 11/20

  Trinn 11/20

  Fyll vannbeholderen med springvann, opp til MAX-merket, og sett på plass vannbeholderen ved å vippe den litt og sette den tilbake, til den klikkes på plass.
 • Trinn 12/20

  Trinn 12/20

  Fjern T DISC-holderen fra bryggeenheten og rengjør den for hånd i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin.
 • Trinn 13/20

  Trinn 13/20

  Stanseenheten og dysen kan fjernes fra bryggeenheten ved å trykke dem oppover. Disse kan deles i tre deler som kan rengjøres for hånd med varmt vann eller i oppvaskmaskin.
 • Trinn 14/20

  Trinn 14/20

  Tørk av bryggeenheten og strekkodeleseren med en myk klut.
 • Trinn 15/20

  Trinn 15/20

  Skyll og tørk stanseenheten og dysen og sett dem sammen igjen før du setter dem inn i bryggeenheten.
 • Trinn 16/20

  Trinn 16/20

  Sett på plass koppholderen og T DISC-holderen.
 • Trinn 17/20

  Trinn 17/20

  Fjern vanntanken og skyll den med rent vann. Tørk av innsiden med en myk klut. Vanntanken kan ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Fyll tanken med kaldt, friskt vann opp til MAX-merket.
 • Trinn 18/20

  Trinn 18/20

  Sett vanntanken tilbake på plass ved å holde den litt på skrå og skyve den i posisjon til den klikker på plass. Koble ledningen til strømuttaket igjen.
 • Trinn 19/20

  Trinn 19/20

  Slå på maskinen med på/av-knappen på siden av maskinen. Den oransje statuslampen vil lyse for å indikere at maskinen er klar.
 • Trinn 20/20

  Trinn 20/20

  Maskinen en nå rengjort og klar for bruk.