Vilkår for bruk

Hjemmeside
myTASSIMO

Velkommen til nettsiden TASSIMO («nettsiden»). Denne nettsiden er gjort tilgjengelig av Jacobs Douwe Egberts Norge AS, som har hovedkontor på Midtunhaugen 6, 5224 NESTTUN, Bergen, Norge og organisasjonsnummer 951 284 629.

Gyldighetsområde

Disse vilkårene og betingelsene for bruk («brukervilkår») gjelder for alle besøk på og all bruk av nettsiden samt for all informasjon, alle anbefalinger og/eller tjenester som tilbys på eller via denne nettsiden («informasjonen»). Ved å bruke denne nettsiden godtar du brukervilkårene. Disse brukervilkårene kan når som helst endres av JACOBS DOUWE EGBERTS. De endrede brukervilkårene trer i kraft i det øyeblikket de publiseres på denne nettsiden.

Informasjon og ansvar

Informasjonen er kun ment som generell informasjon. JACOBS DOUWE EGBERTS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følger av bruk (eller manglende bruk) av nettsiden, herunder skader forårsaket av virus eller eventuell uriktig eller ufullstendig informasjon, med mindre slik skade er et resultat av grov forsømmelse eller uaktsomhet fra JACOBS DOUWE EGBERTS eller ansatte i ledende stillinger. Videre skal JACOBS DOUWE EGBERTS ikke være ansvarlig for skader som skyldes bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, inkludert, men ikke begrenset til skader som skyldes manglende eller forsinket levering av elektronisk kommunikasjon, oppfanging eller manipulering av elektronisk kommunikasjon fra tredjepart eller dataprogrammer som brukes for elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.

Personvernregler

Personlige opplysninger som gis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med denne nettsiden, skal bare brukes i samsvar med personvernreglene for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Brukervilkårene skal være underlagt personvernreglene for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., som spesifisert på denne nettsiden.

Bortsett fra all personlig identifiserende informasjon vi får fra deg i samsvar med vår personvernpolicy, vil alle bemerkninger, forslag, ideer, illustrasjoner eller annen informasjon som du kommuniserer til Jacobs Douwe Egberts Norge AS gjennom disse sidene, bli Jacobs Douwe Egberts Norge ASs eiendom, selv om denne avtalen senere blir sagt opp. Jacobs Douwe Egberts Norge AS og dets utpekte er frie til å kopiere, utlevere, distribuere, innlemme eller på annen måte bruke materialet som du leverer til hvilke som helst og alle kommersielle og ikke-kommersielle hensikter, uten noen forpliktelser til å gi deg eller andre kompensasjon for materialet.

Lenker til eksterne nettsider

Denne nettsiden kan inneholde lenker til eksterne nettsider. JACOBS DOUWE EGBERTS skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller innhold på nettsider som har lenker til denne nettsiden eller som er lenket til fra denne nettsiden. Personvernreglene for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. gjelder ikke for behandlingen av dine personlige opplysninger på eller gjennom slike andre eksterne nettsider.

Opphavsrett

Med mindre annet er angitt, tilhører alle rettighetene til denne nettsiden og informasjonen, herunder opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Brukerne har lov til å lese nettsiden og informasjonen og ta kopier til eget personlig bruk, for eksempel ved utskrift eller lagring. All annen bruk av nettsiden eller informasjonen, for eksempel lagring eller gjengivelse av (en del av) nettsiden på en eller flere eksterne nettsider eller oppretting av lenker, hyperlenker eller dype lenker mellom nettsiden og en annen nettside, krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.

TASSIMO® og alle andre varemerker på denne nettsiden er registrerte varemerker som tilhører KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. eller dets datterselskaper.

Uoppfordrede ideer

Dersom du legger ut uoppfordrede ideer og/eller materiale, bestående av enten tekster, bilder, lyd, programvare, informasjon eller annet («materiale») på denne nettsiden eller sender materiale til Jacobs Douwe Egberts Norge AS på e-post eller på annen måte, skal Jacobs Douwe Egberts Norge AS ha rett til å bruke, kopiere og/eller bruke slikt materiale kommersielt gratis og så langt det er mulig, og Jacobs Douwe Egberts Norge AS skal ikke være bundet av noen form for taushetsplikt med hensyn til slikt materiale.Du aksepterer med dette å holde Jacobs Douwe Egberts Norge AS skadesløs fra alle handlinger, krav og ansvar som oppstår som følge av bruk og/eller utnyttelse av materiale som krenker opphavsrettighetene til en tredjepart eller på annen måte er ulovlig overfor en tredjepart.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse brukervilkårene skal utelukkende reguleres av lovene i Norge. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse brukervilkårene, herunder tvister om vilkårenes eksistens og gyldighet, skal sendes til vedkommende domstol i Oslo i Norge, med mindre annet er spesifisert i bindende lovkrav.

Nyeste versjon: 01. juli 2015

Betingelser og vilkår for myTASSIMO

Disse betingelser og vilkår gjelder for registering av forbrukere på TASSIMO sitt nettsted ("myTASSIMO").

 • Forbrukernes bruk av nettstedet www.tassimo.no og alt innhold og/eller fordeler som er tilgjengelig der, styres av nettstedets betingelser og vilkår.
 • Registrering på "myTASSIMO" er gratis, men det kreves Internettilgang og en gyldig e-postadresse.
 • Parter som vil registrere seg må være over 18 år og må være lovlig bosatt i Norge.
 • Alle fordeler, herunder eventuelle opptjente økonomiske fordeler, ervervede rettigheter, rabatter eller privilegier, opptjent av et medlem av "myTASSIMO", kan ikke selges eller overføres til en tredjepart.
 • Medlemskapet løper uavbrutt med mindre det gjennom “Kontakt oss”-siden på nettstedet anmodes om at det, og alle tjenester opptjent gjennom medlemskapet, opphører.
 • Personopplysninger (inkludert, men ikke begrenset til forbrukerens navn, adresse, e-postadresse, hjemmetelefonnummer og/eller mobiltelefonnummer oppgitt), oppbevares i henhold til våre retningslinjer for personvern, som du finner her.
 • Tilbud, rabatter, konkurranser, kampanjer og salgsfremmende begivenheter kan tilbys til registrerte medlemmer via e-post, post og på Internett. Slike aktiviteter kan være underlagt ytterligere betingelser og vilkår som gjøres tilgjengelig på det relevante tidspunktet.
  1. En tilleggsfordel for de som registrerer seg med en ny TASSIMO-maskin er nettbutikkrabatten.De som registrerer seg, og som oppgir et gyldig, unikt klient- eller serienummer fra en TASSIMO-maskin, er berettiget til å motta en rabattkode med kreditt på 150 NOK for kjøp foretatt i TASSIMO-nettbutikk.
   1. Rabattkoden sendes til e-postadressen som ble oppgitt under registreringen. Det kan ta opp til 28 dager før du mottar rabattkoden.
   2. Rabatten kan bare brukes i én og samme ordre, og ubrukt "verdi" kan ikke overføres. På alle ordrer under 450 NOK tillegges standard frakthåndtering på 45 NOK.
   3. Ordrer må gjøres innen seks uker etter datoen for utsendelse av e-posten med rabattkoden.
   4. Tilbudet er begrenset til én rabattkode per “myTASSIMO" eller serienummer, og maks fire rabattkoder per husholdning i en 12-måneders periode. Ugyldige eller ufullstendige klient- eller serienumre godkjennes ikke.
   5. De vanlige betingelser og vilkår for TASSIMO-butikken, inkludert betalingsvilkår, gjelder for alle ordrer som gjøres med rabattkoden.
   6. Dette tilbudet kan endres eller trekkes tilbake når som helst uten varsel.

  "myTASSIMO", er et tilbud fra Jacobs Douwe Egberts Norge AS. Vi kan benytte personopplysninger til analyser, forskning og optimalisering av våre valg av kampanjer. Ingen ikke-tilknyttede tredjeparter har tilgang uten medlemmets skriftlige samtykke.

  Erklæring om skadesløsholdelse og skadeserstatning. Ved å registrere deg, samtykker du i å holde Jacobs Douwe Egberts Norge AS (omfatter ledere, direktører, agenter og ansatte) skadesløse fra og mot alle krav, søksmål, heftelser, dommer, skader, tap og utgifter inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader som oppstår, helt eller delvis, og på noen måte fra handlinger, unnlatelser, mislighold, tilsiktet eller ikke, som er assosiert med "myTASSIMO".

  Valg av lov og jurisdiksjon. Betingelsene og vilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Norge og jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

  © 2015 Jacobs Douwe Egberts Norge AS. Med enerett.