Du må vite hvordan du bruker maskinen riktig og rengjøre og avkalke TASSIMO regelmessig. På den måten hjelper du din TASSIMO-maskin med å gi deg drikker av høy kvalitet, og du vil forlenge levetiden til TASSIMO.

Sørg for å lese veiledningene og bruksanvisningene til TASSIMO nøye. Følg instruksjonene for å få mest mulig ut av maskinen. Du finner alle bruksanvisninger og instruksjoner for TASSIMO nedenfor etter modell.

HVORDAN BRUKER JEG EN TASSIMO-MASKIN?

Hvis det er første gang du skal bruke TASSIMO-maskinen, eller du ikke har brukt den på noen uker, må du klargjøre maskinen. Da trenger du Service T DISC-en (den gule platen), som er lagret i maskinen.

SPØRSMÅL?

TA KONTAKT MED KUNDESUPPORT.

KONTAKT KUNDESUPPORT

Følg disse trinnene for å komme i gang:
Plasser Service T DISC-en i bryggehodet. Fyll vanntanken med friskt vann og trykk på knappen. Maskinen starter nå en kort rengjøringssyklus.
Når den er ferdig, er TASSIMO klar til bruk.

Nå kan du lage drikken din ved hjelp av en T DISC etter eget valg. Kontroller at vanntanken er fylt opp. Plasser T-DISC-en i bryggehodet, strekkoden skal vende ned. Lukk lokket godt for å forsikre deg om at det er godt lukket. Plasser en kopp eller et krus under uttaket på maskinen, og trykk på knappen. Drikken din er klar på noen sekunder!